Engelsiz Turizm ve Spor Derneği

Nezih Gürkan AKÜN

Nezih Gürkan AKÜN

Kurucu Başkan / Founding Chairman

Özgeçmiş:

Engelsiz Turizm ve Spor Derneği Kurucu Başkanı Nezih Gürkan Akün; 20 yıla yakın süredir turizmin içerisinde yer almış olup, Türkiye’nin önde gelen tur operatörlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılı itibariyle sahibi olduğu XP Tourism şirketinde yöneticilik yapmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Başkanın Mesajı:

Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Sorunların çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Engelli olmak engel değildir!

Engelsİz Turİzm

Engelsİz Spor

Engelsİz Dünya

Derneğimizin Amacı:

 • Ülkemizde turizm ve spor amaçlı seyahat edecek olan tüm engelliler ve ileri yaşlılar için; turizm endüstrisinde yer alan tüm turizm işletmelerinin, engelliler ve ileri yaşlıların kullanıma uygun hale getirilmesi,
 • Engelliler ve ileri yaşlıların ulaşım, çevre, otel, destinasyon koşullarının iyileştirilmesi,
 • Engelliler ve ileri yaşlıların seyahat ve tatillerinde toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri dikkate alınan bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarının sağlanması,
 • Engelliler ve ileri yaşlılar için, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi, düzenlenecek spor organizasyonları için turizm işletmelerinin uygun hale getirilmesidir.
4.876.000

Türkiye’deki Engelli Sayısı

6.895.385

Türkiye’deki Yaşlı Nüfusu

1.000.000.000

Dünya’daki Engelli Sayısı

1.) Engelli Nedir?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na göre; Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi. Yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişidir.

2.) Engelli & İleri Yaş Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 9 milyon civarında engelli ki engellilerin toplam nüfusumuza oranı %12, ileri yaş 65 yaş ve üzeri 5.5 milyon ve 50 – 64 yaş 9,5 milyon kişi olup ülkemizde ileri yaş düzeyindeki kişi sayısı 15 milyon civarındadır.
Dünyada ki engelli oranı ise %20’ye yakın olup Avrupa’da 15 milyon engelli en az bir defa yurt dışına bir refakatçi ile çıkmaktadır. Avrupa, ABD ve Çin’de 160 Milyon kişiye ulaş an bir pazardır.

3.) Engelli & İleri Yaş Turizmindeki Sorunlar

Engelli denildiğinde sadece tekerlekli sandalyeli insanlar gibi yanlış bir algı bulunmakta olup, bu algının mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Oysaki engelli dediğimizde bu kapsama görme engelli, işitme engelli, yürüme zorluğu, v.b gibi bir çok engelli türünü kapsamaktadır. Bu kapsama turizminde otellerin gerek mimari yapıları gerekse seyahat acentelerin engelli misafirlere sağladıkları kolaylıklar açısından çok ciddi sorunlar bulunmaktadır.

4.) Turkey Accessible Tourism Projesi

Yurt dışı ve yurt içinden turizm için gelen engellilerin ve ileri yaşlıların toplum içerisinde yer almasını kolaylaştırmak, sosyal yaşam içerisinde rahat hareket edebilmeleri için temel donanımların sağlanması; engelsiz otel, engelsiz ulaşım, engelsiz destinasyon ve engelsiz çevre yapılandırılması projemizin amaçlarındandır.

TURKEY ACCESSIBLE TOURISM Projesi

Proje Kapsamında Yapılacaklar

 • Engelli ve İleri Yaş Turizmi için Sertifikasyon Programı
 • World Accessible Tourism Forum
 • Otel Revizyonları & Otel Personel Eğitimleri
 • Etkinlikler & Sempozyumlar
 • Engelliler için City Card Müze Programı
 • Engelli ve İleri Yaş için Rehabilitasyon Paket Programları
 • Fuarlar
 • Yerel Yönetimlerle Görüşmeler
 • Sponsor Programları
 • Spor Etkinlikleri
 • Engelli Turistlerin ve İleri Yaşlıların Turlarda Karşılaştıkları Sorunlar
 • Engelli Bireylerin ve İleri Yaşlıların Turizm Hizmetlerine Yönelik Şikayetleri
 • Engelli Turizmine İlişkin Yasal Düzenlemeler – Türkiye ile Avrupa Birliği
  Mevzuatlarının Karşılaştırılması
 • Engelli Tüketicilerin Konaklama İşletmelerine İlişkin Tutum ve Beklentilerin Belirlenmesi
 • Engelliler ve Turizm Engelli Bireylerin ve Seyahat Acentesi Yöneticilerinin Algılamaları
 • Engellilerin Tatil Alışkanlıkları ve Seyahat Engelleri
 • Engellilerin Turizm Hizmetlerine Erişilebilirlikleri
 • Havayolu Taşımacılığında Engelli Turizm Analizi
 • Otel İnternet Sitelerinde Engelli Bireylerin İhtiyaçlarına Yönelik Araştırma

İletişim Formu

Her türlü sorunuz, talepleriniz ve önerileriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Üyelik Şartları

18 Yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini kabul ederek bu kapsamda çalışmayı kabul eden, mevzuatın aradığı şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.